Kredyty dla rolników

+48 880 121 121 szybki kontakt z doradcą
Kontakt z doradcą: +48 880 121 121

Kredyt, młody rolnik i bank. Czym jest kredyt preferencyjny z linii MRcsk?

Powrót do listy porad
Autor: Michał, Dodano: 01.12.2020

Polscy gospodarze mogą korzystać z kredytów dla rolników na preferencyjnych warunkach. Zwykle oznacza to tyle, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spłaci za nich część oprocentowania. Od tej reguły istnieje jednak pewien wyjątek. Młodzi rolnicy mogą zaciągnąć preferencyjne kredyty z częściową spłatą kapitału.

Oferta wydaje się niezwykle korzystna. Warto jednak pamiętać, że nie każdy może z niej skorzystać i nie każdy cel można z jej pomocą zrealizować.

Kredyt preferencyjny z linii MRcsk. Co to właściwie znaczy?

Głównym zadaniem ARiMR jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rząd RP uprawnił tę instytucję do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Agencja realizuje swoje cele m.in. poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów, które nazywa się preferencyjnymi. Kredyty preferencyjne są udzielane jedynie przez współpracujące z ARiMR banki i zrzeszone w nich banki spółdzielcze.

O tym, czy kredyt dla rolników zostanie udzielony, decyduje bank. Agencja zapewnia jednak kredytobiorcom znacznie lepsze warunki kredytowania. Kredyty z dopłatami ARiMR można otrzymać w różnych liniach. Linia MRcsk jest skierowana do młodych rolników i może być przeznaczona na zakup użytków rolnych. Tylko w niej można przy tym liczyć na spłatę części kapitału.

Kim jest młody rolnik w rozumieniu ARiMR?

Samo określenie młody można dość łatwo sprecyzować. Zgodnie z wytycznymi ARiMR jest to osoba, która w dniu składania wniosku kredytowego ma nie więcej niż 40 lat. Nieco bardziej skomplikowane są zapisy dotyczące słowa rolnik. W praktyce sprowadza się to do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Kredyty dla rolników z linii MRcsk mogą także zaciągać osoby, które owych kwalifikacji nie posiadają. Muszą jednak zobowiązać się je uzupełnić w przeciągu 3 lat od zaciągnięcia pożyczki.

Trzeba wiedzieć, że nie każdy młody gospodarz będzie mógł skorzystać z kredytów tego typu. Kolejne wymagania dotyczą bowiem tego, że kredyt może być udzielany wyłącznie mikro lub małym przedsiębiorstwom. I to wyłącznie wtedy, kiedy kredytobiorca po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą jako osoba kierująca gospodarstwem rolnym. Dodatkowo wymaga się od niego zobowiązania, że w przeciągu 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (podatek rolny) stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo.

O pełnej zdolności do czynności prawnych nie trzeba chyba wspominać.

Co można sfinansować kredytem na zakup użytków rolnych?

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników rzeczywiście może być wydany jedynie na zakup ziemi. Co więcej, można nim sfinansować tylko zakup takich gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy mają przeznaczenie rolnicze.

Zakupione grunty mogą posłużyć do stworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego. Powstałe w ten sposób gospodarstwo może mieć powierzchnię nie większą niż 300 ha. Jak łatwo sobie wyobrazić, ARiMR wskazuje także dodatkowe zasady obowiązujące w szczególnych przypadkach. Można wśród nich znaleźć sytuację, w której rolnik posiada grunty rolne na terenie różnych województw lub kupuje działkę, której część stanowią nieużytki. Z tego względu zaciągając kredyty dla rolników, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy kredytowego.

Czy kredyt z częściową spłatą kapitału rzeczywiście jest opłacalny?

Preferencyjne kredyty na zakup ziemi przez młodych rolników mogą opiewać nawet na kwotę 5 mln złotych. Kwota kredytu nie może być jednak większa, niż 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne. Jeśli kredytobiorca korzysta z innych kredytów preferencyjnych, ich suma nie może przekraczać 5 mln złotych.

Pomoc w spłacie kapitału nie może być większa niż 60% wartości kredytu. A przy tym nie może wynieść więcej niż 20 tysięcy EURO. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Czy warto? Ten typ kredytów dla rolników cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dobrze dobierając w banku okres kredytowania, można ustalić ratę na bezpiecznym poziomie i nabyć ziemię naprawdę tanio.

Jedyną przeszkodą może być szereg formalności, jakie należy spełnić. Z przyjemnością pomożemy Ci określić, z jakich kredytów możesz skorzystać w najbliższym czasie.

Jestem zainteresowany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

Kontakt z doradcą: +48 880 121 121

Każda sytuacja jest inna - rozumiemy to. Znajdźmy razem najlepsze rozwiązanie dla Twojego Gospodarstwa.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności.

Dziękujemy!

Twoja prośba została przekazana do naszych doradców. Skontaktujemy się w przeciągu najbliższych 24 godzin, aby przedstawić najlepszą ofertę.